affiche-expo

artikelkrant

Artikel Leeuwarder Courant, 2004

Poster/flyer voor mijn solo expositie, Museum Coopmanshus, Franeker, 2004